Fångstredskap

Fiskehåv hängandes på röd brädvägg.

Nedan har vi kortfattat beskrivit de fiskemetoder och fångstredskap som används till att fånga den fisk vi använder. Vill du veta mer exakt om varje produkt så hittar du denna information på respektive produktsida.

För mer ingående information om vårt hållbarhetsarbete, så hittar du detta under orkla.se och abba.se.

DET FINNS INGA FULA FISKAR

Som vi ser det, så finns det inga fula fiskar. Bara fula sätt att fånga fisken på. Därför sätter vi oerhört höga krav på oss själva när det gäller våra inköp av råvaran. Det är inte bara viktigt att fisken kommer från hållbara bestånd i utvalda områden, utan det är även av största vikt att den är fångad med så bra och skonsamma metoder som möjligt. Vi har bl.a. en fiskpolicy som säger att vi inte ska köpa någon fisk som är fångad med bomtrål eller andra destruktiva metoder såsom att använda sprängmedel.

VÄL UTVALDA FISKEMETODER

Det finns mängder av olika fiskemetoder som alla har sina för-och nackdelar. Idag sker det en ständig utveckling mot mer selektiva metoder för att få så lite bifångst som möjligt eller så lite bottenpåverkan som möjligt. Vilken metod som används beror förstås till stor del på vilken typ av fångst man är ute efter. Här kan du läsa kortfattat om några av de metoder som våra fiskare använder sig av. Mer specifik information om vilken fiskemetod/fångstredskap som använts till varje produkt finns på respektive produktsida.

Skiss på snörpvad/ringnot.
Skiss på snörpvad/ringnot.

RINGNOTAR OCH SÄNKHÅVAR (SNÖRPVAD/RINGNOT)

En snörpvad/ringnot är ett fiskeredskap som lämpar sig bäst för fiske av pelagiska arter som simmar i stim, exempelvis sill, makrill och tonfisk. Redskapet är som en stor påse som läggs runt stimmet och sedan dras åt nertill. Nätet kan vara upp till 2000 meter långt och 200 meter djupt. Det är en relativt skonsam fiskemetod som inte påverkar något bottenhabitat. Fiskstimmen lokaliseras oftast med sonar.

Skiss av fiskebåt som använder snurrevad.
Skiss av fiskebåt som använder snurrevad.

NOTAR (SNURREVAD)

Snurrevadar (förankrat fartyg) – även kallad danish seine, är ett redskap som används mycket till demersaltfiske (fiskar som lever nära botten), såsom fiske efter torsk, kolja och sej, men även plattfiskar såsom rödspätta. Snurrevaden består av en lång nätpåse som är upphängd i rep eller vajer. Den liknar en trål men bogseras inte efter fartyget. Fartyget utgår från en ankrad boj där 1500-3000 meter kraftigt rep sätts ut. Därefter sätts vaden och lika mycket rep ut tills dess att fartyget åter når bojen. Där halas påsen in och de fiskar som befinner sig mellan repen fångas in. En hållbar och skonsam metod.

Skiss av fiskemetod med trål.
Skiss av fiskemetod med trål.

TRÅLAR (PELAGISK TRÅL/BOTTENTRÅL MED TRÅLBORD)

Trålfiske kan användas till många olika sorters fiskar. Det finns flera varianter där varje trål (nätpåse) är anpassad till att fånga specifika arter. En pelagisk trål (flyttrål) dras i det fria och hålls ut av trålbord alternativt att två båtar samtidigt drar trålen mellan sig. Denna metod lämpar sig till pelagiska arter. De pelagiska trålarna skadar inte bottenhabitat då de inte har kontakt med botten.

Bottentrål används bland annat till räkfiske. Bottentrålens tyngder kan ha viss påverkan på bottenhabitat då dess tyngder dras mot botten. Idag är bottentrål försedda med olika typer av rister för att släppa tillbaka de räkor som är för små och det finns även flyktvägar för fisk.

Skiss av fiskemetoden nät/garn.
Skiss av fiskemetoden nät/garn.

NÄT/GARN

I ett garn eller nät är de maskor som fångar fisken monterade mellan så kallade telnar i över- och underkant.

Övertelnen har flytelement för att hålla sig uppe, medan undertelnen har sänken/tyngder så att nätet ska kunna stå vertikalt i vattnet. Näten kan användas för att fiska på olika nivåer i vattnet, även längst ner på botten. Beroende på vilket fiskslag som skall fångas används olika typer av nät.

Skiss över fiskemetoden krok och lina.
Skiss över fiskemetoden krok och lina.

KROK OCH LINA

Handlina kallas det när man fiskar med så kallad dörj eller pilk. Då används en lina med några få krokar (även kallat ”juksa” på norska) för att fiska vertikalt i vattnet.

Långrevar (backor) är en fiskemetod som består av en lina försedd med tafsar som sitter med ett par meters mellanrum. På tafsarna sitter det krokar som oftast agnas för att locka till sig fiskarna.

LÄS MER

Abba Gastronomi Skapa Inläggningssill, hink mot grå bakgrund.

SÖK PRODUKT

Sök på önskad produkt om du vill veta mer om råvarans fångstområden och fångstmetoder.

Karta över fiskeområden i nordöstra Atlanten.

FÅNGSTOMRÅDEN

Här får du en visuell uppfattning om varifrån råvaran i våra olika produkter fångas.