Skiss över fiskemetoden krok och lina.

Skiss över fiskemetoden krok och lina.