Skiss av fiskemetoden nät/garn.

Skiss av fiskemetoden nät/garn.