Skiss på snörpvad/ringnot.

Skiss på snörpvad/ringnot.