Skiss av fiskebåt som använder snurrevad.

Skiss av fiskebåt som använder snurrevad.