Fiskebåt i gryningen med fåglar.

Fiskebåt i gryningen med fåglar.